IZJAVA O POVJERLJIVOSTI PODATAKA

Općenito

Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji su prikupljeni od Krajnjih korisnika, a koji se nalaze na www.drrath.hr internetskim stranicama, te koji su korištenjem istih prikupljeni i pohranjeni u bazama podataka internetskih stranica portala www.drrath.hr i DR. RATH HEALTH PROGRAMS B.V. (u nastavku teksta – “DR. RATH HEALTH PROGRAMS B.V.”).

“DR. RATH HEALTH PROGRAMS B.V.” kao pružatelj usluga Internetskih stranica www.drrath.hr (u nastavku teksta – portal www.drrath.hr) shvaća zaštitu vaše privatnosti vrlo ozbiljno i ulaže maksimalne napore kako bi zaštitili Vaše podatke. Kako biste lakše razumjeli koje informacije prikupljamo i kako koristimo te informacije od Vas se traži da pažljivo pročitajte ovu Izjavu. Pristupanjem ili uporabom portala www.drrath.hr, potvrđujete da ste istu pročitali, razumjeli i da se slažete sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe naših internetskih stranica.

Pod pojmom “Internetske stranice” u ovoj Izjavi o povjerljivosti podataka podrazumijevaju se sve internetske stranice koje se nalaze unutar domene www.drrath.hr.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka, molimo Vas da nam pošaljete e-mail poruku na adresu info@drrath.hr. Ukoliko se ne slažete s ovim uvjetima, napustite, te ne pristupajte i ne koristite ove internet stranice.

  1. Promjene povjerljivosti podataka

Ovu izjavu o povjerljivosti podataka možemo izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave na internetskim stranicama portala www.drrath.hr. Izmjena izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na ovim Internetskim stranicama. Nastavak uporabe ove Internetske stranice od Vaše strane, podrazumijeva da potvrđujete i prihvaćate sve uvjete tako izmijenjene Izjave. Stoga savjetujemo svim korisnicima da periodično pregledaju ovu stranicu i prouče bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka.

  1. Vrste i uporaba prikupljenih informacija

Mi prikupljamo dvije vrste podataka o Korisnicima naših Internetskih stranica: identifikacijske osobne informacije i identifikacijske neosobne informacije.

Identifikacijske osobne informacije – informacije koje se odnose na pojedinog Krajnjeg korisnika. Prilikom registracije i otvaranja koriničkog računa u Dr. Rath klub zdravlja na portalu www.drrath.hr ili ispunjavanjem bilo koje druge forme, a koje se odnose na savjetovanje ili bilo koju vrstu upita, za potrebe slanja proizvoda na adresu naručitelja te komunikaciju sa korisnikom, zatražiti ćemo Vas određene osobne informacije kao što su: ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja, telefonski broj, datum rođenja, e-mail adresa i sl.

Indentifikacijski osobni podaci mogu se odnositi i na provođenja financijskih transakcija, ovisno o odabranom modelu naplate. Financijske usluge pružaju pridružene tvrtke i treće strane.

Ovisno o odabranom načinu plaćanja, pod identifikacijske osobne informacije može spadati i vrsta plaćanja koja uključuje plaćanje kreditnim karticama, odnosno Master, Visa i American karticom. Informacije o broju i vrsti kartice, te informacija “vrijedi do” nisu pohranjene na portalu www.drrath.hr. Za navedene informacije portal www.drrath.hr koristi vanjske tvrtke, odnosno treće strane ovlaštene za prikupljanje informacija o kartičnom poslovanju. Ukoliko se ne slažete s uvjetima plaćanja putem kreditinih kartica ili uvjetima korištenja trećih strana, odnosno ne želite da treća strana posreduje tražene financijske podatke, taj model plaćanja nemojte i nećete moći koristiti, stoga možete odabrati druge dostupne modele i načine plaćanja navedene na portalu www.drrath.hr.

Portal www.drrath.hr izričito se ograđuje u svakom smislu od korisničkih podataka prikupljenim na internet stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti sa portala www.drrath.hr u svrhu financijskih transakcija ili prikupljanja podataka o naplati putem kreditnih kartica. U slučaju da korisnik pristupi internet stranicama trećih strana u svrhu davanja podataka o financijskim transakcijama, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti portala www.drrath.hr.

Neke informacije koje tražimo su određene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne. Ukoliko ne pružite obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće Vam biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

Vaše osobne podatke koristiti ćemo isključivo u svrhu slanja proizvoda na adresu korisnika/naručitelja, odgovaranja na upite i savjetovanje, obračuna osobnih popusta i pripadajućih bonusa, izdavanja ponuda i faktura, kontaktiranja u svrhu narudžbe, odnosno dostave proizvoda ili zadovoljstvu korištenja proizvoda, te ukoliko se s time složite, obavještavati ćemo Vas o svim novostima i zbivanjima koje se događaju u Dr. Rath klubu zdravlja putem našeg portala www.drrath.hr, odnosno službenog newslettera kojeg možete povremeno primiti sa ovlaštene domene drrath.hr.

Identifikacijske osobne informacije koristimo i kako bismo unaprijedili rad internetske stranice www.drrath.hr, poboljšali našu ponudu proizvoda i usluga na tržištu, poboljšali naše oglašivačke i promocijske napore, ispitali vaše iskustvo s trećim stranama, te analizirali uporabu internetskih stranica www.drrath.hr. Također možemo koristiti Identifikacijske osobne informacije za provedbu administracijskih zadataka, uspostavljanje kontakta s Vama, poštivanje ugovora s Vama, uključujući Uvjete korištenja i Izjave o povjerljivosti podataka naših Internetskih stranica, rješavenje problema, poštivanje odgovarajućih zakona kao i suradnju sa institucijama odgovornim za provođenje zakona.

“DR. RATH HEALTH PROGRAMS B.V.” i portal www.drrath.hr se ograđuje od eventualnog korištenja osobnih informacija od strane trećih osoba u bilo koje druge svrhe od navedene, te stoga ne može biti ni odgovorna za eventualnu štetu.

Identifikacijske neosobne informacije – informacije koje se ne odnose na pojedinačnog Krajnjeg korisnika. Ove vrste informacija odnose se na podatke kao što su Uniform Resource Locator (URL) internetske stranice koju ste posjetili prije nego ste otvorili našu Internetsku stranicu, URL internetske stranice koju ste posjetili nakon napuštanja naše Internetske stranice, vrstu pretraživača kojeg koristite, te vašu Internet Protocol (IP) adresu. Ova vrsta informacija može se uz pomoć elektronskih alata kao što su cookiji i Web beacon ili Pixel tag alati automatski prikupljati kad posjetite internetsku stranicu www.drrath.hr.

Identifikacijske neosobne informacije koristimo za rješavanje problema, administriranje Internetske stranice www.drrath.hr, poboljšanje kako naših oglašivačkih i promocijskih rezultata, tako i rezultata naših poslovnih partnera, za poboljšanje naše ponude proizvoda i usluga na tržištu, analizu trendova, skupljanje demografskih podataka, analizu sukladnosti s pozitivnim propisima i suradnju sa institucijama odgovornim za provođenje zakona. Ove informacije možemo također dijeliti i s našim ovlaštenim pružateljem usluga i oglašivačima, a kako bi izmjerili ukupnu efikasnost našeg online oglašavanja, sadržaja i programiranja.

  1. Objavljivanje Identifikacijskih osobnih i neosobnih informacija

Mi nećemo dijeliti Vaše Identifikacijske osobne informacije s drugim stranama osim onih ovdje specifično navedenih:

mi možemo podijeliti Vaše informacije sa tvrtkom Calfit d.o.o. u vlasništvu tvrtke Dr. Rath International koja je ovlaštena i zadužena za dodjeljivanje korisničkog identifikacijskog broja u svrhu članstva korisnika, obračuna osobnih popusta i pripadajućih bonusa, slanja naručenih proizvoda, izrade ponuda i faktura, usluga naplate i transakcija prema korisnicima, slanja Dr. Rath news članskih novina i promocijskih materijala te kontaktiranja korisnika.

mi možemo podijeliti Vaše informacije ukoliko odaberete način plaćanja putem kreditnih kartica sa trećom stranom ovlaštenom za prikupljanje financijskih podataka o ovoj vrsti usluga.

mi možemo pohraniti Vaše informacije u tvrtkama ili trećim stranama koje su ovlaštene za prikupljanje i pohranu podataka radi sigurnosti podataka. U to spadaju i serveri na kojima se čuvaju podaci i baze korisnika. Portal www.drrath.hr nije ni u kojem slučaju odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, ili bilo kakvom drugom radnjom koje mogu uzrokovati ovlaštene tvrtke ili treće strane na kojima su pohranjeni podaci.

mi možemo podijeliti Vaše informacije u svrhu naše zaštite i zaštite drugih. Mi također možemo otkriti Identifikacijske osobne informacije kad vjerujemo da će njihovo otkrivanje pomoći provođenju zakona ili je nužno kao posljedica sudskog naloga, da će osigurati sukladnost s ovom Izjavom o povjerljivosti podataka, Uvjetima o korištenju naših Internetskih stranica ili drugim ugovorima; ili zaštititi prava vlasništva ili sigurnosti ovih Internetskih stranica, njihovih Korisnika ili drugih osoba.

  1. Nadopune i ispravljanje informacija

U slučaju bilo kakve promjene Vaših Identifikacijskih osobnih informacija preporučamo da se iste što prije nadopune ili izmijene, kako bi se narudžbe poslale na ispravnu adresu te izdali ispravni računi. Vi možete zatražiti brisanje ili uklanjanje informacija o Vašem korisničkom računu, no kako čuvamo sve transakcije i podatke, ne možete izbrisati informacije povezane s prošlim transakcijama na našim Internetskim stranicama ili ovlaštenim trećim stranama. Uz to, možda nećemo uvijek biti u mogućnosti do kraja izbrisati sve Vaše informacije.

  1. Izbor Korisnika u vezi s prikupljanjem i uporabom informacija

Prilikom prve registracije na portalu www.drrath.hr tražimo Vašu dozvolu da Vam šaljemo Administrativne poruke te Promocijske e-mail poruke.

Administrativne e-mail poruke odnose se na korisničku aktivnost na portalu www.drrath.hr i uključuju poruke u vezi s narudžbama (Proforma-ponuda), obavljenim kupovinama, ponudama i računima, te zahtjeve i upite. Također, ova opcija uključuje mogućnost da po prvoj narudžbi korisnik može zaprimiti poruku dobrodošlice sa informacijama o prednostima i mogućnostima koje može iskoristiti na portalu www.drrath.hr te kao član Dr. Rath kluba zdravlja. Primanje ove vrste poruka je obavezno te se opcija primanja ne može isključiti od strane korisnika.

Promotivne e-mail poruke oglašavaju naše nove ili postojeće proizvode i usluge te aktualne akcije. Takve poruke šalju se Korisnicima koji su izvršili barem jednu kupovinu putem portala www.drrath.hr te registriranim članovima Dr. Rath kluba zdravlja. Ukoliko ne želite primati takve poruke u bilo kojem trenutku nakon prve zaprimljene poruke možete odabrati opciju otkazivanja primanja Promotivnih e-mail poruka, na način da pošaljete e-mail poruku s takvim zahtjevom na info@drrath.hr ili odabirom opcije otkazivanja pretplate koja se nalazi u svakoj našoj e-mail poruci. U slučaju kontaktiranja, molimo Vas navedite Vaše ime te e-mail adresu na koju je pristigla Promotivna poruka.

  1. Zaštita podataka

Kako zbog prirode internetske mreže niti jedan prijenos podataka preko Interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran, ne možemo jamčiti potpunu zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s Internetske stranice www.drrath.hr. Iako provodimo komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka i surađujemo s tvrtkama koje čine isto, nismo odgovorni za bilo kakve eventualne štetne radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi i koristi ili neovlašteno otuđi.

Ova Izjava odnosi se samo na korištenje informacija koje prikupljamo od Vas kao Korisnika Internetske stranice www.drrath.hr. Druge internetske stranice kojima se eventualno može pristupiti putem Internetske stranice www.drrath.hr imaju svoje vlastite izjave o povjerljivosti podataka, kao i načinima njihovog korištenja. S obzirom da “DR. RATH HEALTH PROGRAMS B.V.” i portal www.drrath.hr nije ni na koji način odgovoran za načine i uvjete rada trećih osoba, preporučujemo Vam da prije početka korištenja drugih internet stranica pregledate pažljivo izjavu o povjerljivosti podataka te stranice.

Dr. Rath Health Programs B.V.

Dr. Rath Health Programs B.V., Postbus 657, NL – 6400 AR Heerlen
Handelsregister-Nr.: 06086003
Telefon: 0031 – 457 – 111 111
Telefax: 0031 – 457 – 111 119
E-Mail: info@drrath.hr