Važan je cilj zdrave prehrane opskrbiti naše tijelo svim potrebnim hranjivim tvarima koji su tijelu nužni za zdravo odvijanje metaboličkih procesa. Dodaci prehrani mogu pomoći u opskrbi tijela tim tvarima.
Kao odgovor na različitu i/ili povišenu potrebu za hranjivim tvarima, naš se program dijeli u tri grupe formula: osnovnu ponudu staničnih hranjivih tvari, program za regeneraciju i na ponudu posebnih formula. Kroz brojne mogućnosti kombiniranja naših proizvoda i nadopunjavanja prehrane, možemo ispuniti različite potrebe tijela za hranjivim tvarima.

  • Naše tijelo svakodnevno treba mikronutrijente za nebrojene metaboličke procese. Naš osnovni program svojom bogatom ponudom hranjivih tvari pridonosi temeljitoj opskrbi mikronutrijentima i time podržava i potiče stanični metabolizam.
  • Dodatne formule ciljano su usmjerene na određene stanične i metaboličke sustave. Nadopunjuju našu osnovnu ponudu u slučaju povišene potrebe za unosom nutrijenata.
  • Posebne formule odgovaraju trećoj skupini odabranih staničnih hranjivih tvari. One imaju i posebno značenje u dodatnoj opskrbi važnim nutritivnim čimbenicima te se mogu kombinirati i s osnovnim i s dodatnim programom.